02/46 00 190

What we do

Оборудване за екология
Национален клъстер от индустриални зони

Инфраструктура

Енергетика
Третиране на отпадъци, вода и петрол
Тръбопроводна инфраструктура
Електрически системи

Защо да изберете нас?


 Защо да изберете нас?
read more

За нас


Вярваме, че инвестициите в експортно ориентирана индустриализация са един от начините за засилването на българската икономика, създаване на работни места, повишаване на брутния вътрешен продукт и свързаното с това повишаване на жизнения стандарт на хората и регионите, където се инвестира. Областите на инвестиции са машиностроене, електротехника, електроника, химическа и фармацефтична промишленост и други високотехнологични...
read more