02/46 00 190

What we do

Национален клъстер от индустриални зони